Tek-Kar Oto Citroen Yetkili Bayi, Kartal, İstanbul

Tek-Kar Oto Citroen Yetkili Bayi, Kartal, İstanbul


Adres: Esentepe Mahallesi E-5 Yanyol Numara: 12 Kartal / İstanbul
Tel: 0 216 473 54 00
Faks: 0 216 473 70 28
Harita